Czasem z różnych powodów nie chcemy mieć włączonej obsługi IPv6 na naszym serwerze. Warto wiedzieć jak szybko sobie z tym poradzić w sposób tymczasowy oraz permanentny.

Aby wyłączyć IPv6 na tymczasowo – na okres do następnego uruchomienia serwera wystarczy w konsoli wpisać:

sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

Aby ponownie włączyć obsługę IPv6 można zrobić analogicznie:

sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=0

W przypadku gdy zależny nam aby stawienia były respektowane po następnym uruchomieniu komputera wystarczy wy-edytować plik /etc/sysctl.conf na przykład edytorem nano:

nano /etc/sysctl.conf

dodająć następujące linie:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

Zapisujemy plik oraz oraz restartujemy serwer.

Written by IQhost