Dodanie pamięci SWAP w pliku.

Większość dostawców serwerów VPS domyślnie ustawia niewielką ilość pamięci SWAP w postaci partycji wymiany – i nie ma się co dziwić potrzeby użytkowników pod tym względem są rożne. Lepiej więc zostawić ta kwestę samym klientom.
Nie każdy jednak wie jak ją powiększyć. Przecież w większości przypadkach nie możemy sobie zbootować serwera z płytki live i pomieszać w partycjach.

Możemy jednak w bardzo prosty sposób dodać taką pamięć w odpowiednio przygotowanym pliku. Musimy taki plik o odpowiedniej wielości (w naszym przypadku 8GB) utworzyć przy pomocy komendy dd:

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=8192

a następnie odpowiednio go sformatować oraz dodać mu odpowiednie uprawnienia:

mkswap /swapfile
chown 0600 /swapfile

Taką pamieć aktywujemy standardowo poleceniem swapon:

swapon /swapfile

Na koniec przydało by się dodać naszą pamięć do fstab, aby była dostępna automatycznie po ponownym uruchomieniu:

nano /etc/fstab

oraz dodajemy linijkę:

/swapfile swap swap defaults 0 0

Reboot i możemy się cieszyć większa ilością przestrzeni wymiany.

Written by IQhost